Help with Search courses

Cílem je seznámit účastníky studia s projektovou výukou podporovanou ICT jako jenou z metod výuky.

Obsahem kurzu je seznámení účastníků se základy projektového řízení, získají základní orientaci v dotačních titulech v ČR zejména z ESF, kurz je doplněn o ukázky aplikace do školní praxe.

Základním cílem předmětu je seznámení s právními předpisy orientovanými na prostředí ICT.


Cílem předmětu jsou teoretické a praktické znalosti principů vytváření webových informačních systému a jejich implementace v prostředí školy.

Cílem předmětu jsou zejména praktické informace nutné pro sestavení kvalitního ICT plánu školy a jeho evaluace.