Help with Search courses

Obsahem kurzu je seznámení účastníků se základy projektového řízení, získají základní orientaci v dotačních titulech v ČR zejména z ESF, kurz je doplněn o ukázky aplikace do školní praxe.

Cílem předmětu je představit možnosti specializovaného programového a technického vybavení ICT pro tělesně a duševně hendikepovanou mládež.

Cílem předmětu je základní seznámení s možnostmi využití ICT mimo řízenou výuku ve školách a centrech volného času.

Základem předmětu jsou praktické informace týkající se fyziologické interakce člověka a počítače.

Předmět seznamuje účastníky s technologiemi, které jsou aktuáljně využívány v oblasti ICT.