V této kategorii najdete materiály ke kurzům, které se zabývají tématikou využití ICT.

Help with Search courses

  • Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku chemie přehled software a on-line aplikací k výkladu, opakování a procvičování učiva.
  • Audiovizuální pomůcky pro výuku chemie.
  • Využití ICT při školních chemických experimentech a bádání v terénu.
  • Komentované ukázky aplikace didaktických a metodických nástrojů a postupů v chemii.
  • Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s různými didaktickými a metodickými nástroji.
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky se zajímavými a novými postupy výuky chemie s využitím dotykových technologií (tablet, smartphone). Získají přehled dostupných programů pro tablety a smartphony a online zdroje pro jejich využití ve své práci. Je doporučeno přinést si vlastní dotykové zařízení nebo lze na kurz zapůjčit.

Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného počítače – tabletu jako každodenního pomocníka učitele. Seznámí se s prostředím operačních systémů Apple iOS, Google Android. Získají přehled dostupných programů pro tablety a inspiraci pro jejich využití ve své práci.

Je doporučeno přinést si vlastní dotykové zařízení nebo lze na kurz zapůjčit.