Help with Search courses

Obsahem předmětu je získání informací o využití ICT v jednotlivých předmětech.

Základním cílem předmětu je seznámení s právními předpisy orientovanými na prostředí ICT.


Cílem je seznámit účastníky s aktuálně dostupnými zdroji novinek v oblasti ICT.