Help with Search courses

Speciální pedagogika - využití ICT

Angličtina pro ICT.

Obsahem kurzu je seznámení účastníků se základy projektového řízení, získají základní orientaci v dotačních titulech v ČR zejména z ESF, kurz je doplněn o ukázky aplikace do školní praxe.

Základem předmětu jsou praktické informace týkající se fyziologické interakce člověka a počítače.

Cílem je seznámit účastníky studia s projektovou výukou podporovanou ICT jako jenou z metod výuky.