Pomoc s  Hledání kurzů

Cílem předmětu jsou zejména praktické informace nutné pro sestavení kvalitního ICT plánu školy a jeho evaluace.